object(ArrayObject)#125 (1) { ["storage":"ArrayObject":private]=> array(3) { ["exception"]=> object(Zend_View_Exception)#103 (9) { ["view":protected]=> object(Zend_View)#7 (28) { ["_useViewStream":"Zend_View":private]=> bool(false) ["_useStreamWrapper":"Zend_View":private]=> bool(false) ["_path":"Zend_View_Abstract":private]=> array(3) { ["script"]=> array(2) { [0]=> string(99) "/home/tkntmaket/domains/thietkenoithatmaket.vn/public_html/application/modules/error/views/scripts/" [1]=> string(98) "/home/tkntmaket/domains/thietkenoithatmaket.vn/public_html/application/modules/news/views/scripts/" } ["helper"]=> array(0) { } ["filter"]=> array(0) { } } ["_file":"Zend_View_Abstract":private]=> NULL ["_helper":"Zend_View_Abstract":private]=> array(5) { ["Doctype"]=> object(Zend_View_Helper_Doctype)#19 (4) { ["_defaultDoctype":protected]=> string(11) "HTML4_LOOSE" ["_registry":protected]=> object(ArrayObject)#20 (1) { ["storage":"ArrayObject":private]=> array(2) { ["doctypes"]=> array(11) { ["XHTML11"]=> string(97) "" ["XHTML1_STRICT"]=> string(109) "" ["XHTML1_TRANSITIONAL"]=> string(121) "" ["XHTML1_FRAMESET"]=> string(113) "" ["XHTML1_RDFA"]=> string(103) "" ["XHTML_BASIC1"]=> string(109) "" ["XHTML5"]=> string(15) "" ["HTML4_STRICT"]=> string(90) "" ["HTML4_LOOSE"]=> string(102) "" ["HTML4_FRAMESET"]=> string(101) "" ["HTML5"]=> string(15) "" } ["doctype"]=> string(13) "XHTML1_STRICT" } } ["_regKey":protected]=> string(24) "Zend_View_Helper_Doctype" ["view"]=> *RECURSION* } ["HeadMeta"]=> object(Zend_View_Helper_HeadMeta)#21 (8) { ["_typeKeys":protected]=> array(4) { [0]=> string(4) "name" [1]=> string(10) "http-equiv" [2]=> string(7) "charset" [3]=> string(8) "property" } ["_requiredKeys":protected]=> array(1) { [0]=> string(7) "content" } ["_modifierKeys":protected]=> array(2) { [0]=> string(4) "lang" [1]=> string(6) "scheme" } ["_regKey":protected]=> string(25) "Zend_View_Helper_HeadMeta" ["_container":protected]=> object(Zend_View_Helper_Placeholder_Container)#23 (8) { ["_prefix":protected]=> string(0) "" ["_postfix":protected]=> string(0) "" ["_separator":protected]=> string(1) " " ["_indent":protected]=> string(0) "" ["_captureLock":protected]=> bool(false) ["_captureType":protected]=> NULL ["_captureKey":protected]=> NULL ["storage":"ArrayObject":private]=> array(6) { [0]=> object(stdClass)#118 (4) { ["type"]=> string(10) "http-equiv" ["http-equiv"]=> string(12) "Content-Type" ["content"]=> string(24) "text/html; charset=utf-8" ["modifiers"]=> array(0) { } } [1]=> object(stdClass)#121 (4) { ["type"]=> string(10) "http-equiv" ["http-equiv"]=> string(7) "Refresh" ["content"]=> string(4) "3600" ["modifiers"]=> array(0) { } } [2]=> object(stdClass)#120 (4) { ["type"]=> string(4) "name" ["name"]=> string(8) "keywords" ["content"]=> string(177) "noi that, cong ty noi that, tu bep, sàn gỗ tự nhiên, san go tu nhien, thiết kế nội thất, thiet ke noi that, nội thất, tủ bếp, noithat, tubep, congtynoithat" ["modifiers"]=> array(0) { } } [3]=> object(stdClass)#119 (4) { ["type"]=> string(4) "name" ["name"]=> string(11) "description" ["content"]=> string(160) "SẢN XUẤT ĐỒ GỖ, SÀN GỖ TỰ NHIÊN, SAN GO TU NHIEN, CUNG CẤP NỘI THẤT BÁN SẴN, THI CÔNG CÁC DỰ ÁN NỘI THẤT - Hotline: 0984245858" ["modifiers"]=> array(0) { } } [4]=> object(stdClass)#122 (4) { ["type"]=> string(4) "name" ["name"]=> string(6) "robots" ["content"]=> string(12) "INDEX,FOLLOW" ["modifiers"]=> array(0) { } } [5]=> object(stdClass)#123 (4) { ["type"]=> string(4) "name" ["name"]=> string(13) "revisit-after" ["content"]=> string(5) "1days" ["modifiers"]=> array(0) { } } } } ["_registry":protected]=> object(Zend_View_Helper_Placeholder_Registry)#22 (2) { ["_containerClass":protected]=> string(38) "Zend_View_Helper_Placeholder_Container" ["_items":protected]=> array(5) { ["Zend_View_Helper_HeadMeta"]=> object(Zend_View_Helper_Placeholder_Container)#23 (8) { ["_prefix":protected]=> string(0) "" ["_postfix":protected]=> string(0) "" ["_separator":protected]=> string(1) " " ["_indent":protected]=> string(0) "" ["_captureLock":protected]=> bool(false) ["_captureType":protected]=> NULL ["_captureKey":protected]=> NULL ["storage":"ArrayObject":private]=> array(6) { [0]=> object(stdClass)#118 (4) { ["type"]=> string(10) "http-equiv" ["http-equiv"]=> string(12) "Content-Type" ["content"]=> string(24) "text/html; charset=utf-8" ["modifiers"]=> array(0) { } } [1]=> object(stdClass)#121 (4) { ["type"]=> string(10) "http-equiv" ["http-equiv"]=> string(7) "Refresh" ["content"]=> string(4) "3600" ["modifiers"]=> array(0) { } } [2]=> object(stdClass)#120 (4) { ["type"]=> string(4) "name" ["name"]=> string(8) "keywords" ["content"]=> string(177) "noi that, cong ty noi that, tu bep, sàn gỗ tự nhiên, san go tu nhien, thiết kế nội thất, thiet ke noi that, nội thất, tủ bếp, noithat, tubep, congtynoithat" ["modifiers"]=> array(0) { } } [3]=> object(stdClass)#119 (4) { ["type"]=> string(4) "name" ["name"]=> string(11) "description" ["content"]=> string(160) "SẢN XUẤT ĐỒ GỖ, SÀN GỖ TỰ NHIÊN, SAN GO TU NHIEN, CUNG CẤP NỘI THẤT BÁN SẴN, THI CÔNG CÁC DỰ ÁN NỘI THẤT - Hotline: 0984245858" ["modifiers"]=> array(0) { } } [4]=> object(stdClass)#122 (4) { ["type"]=> string(4) "name" ["name"]=> string(6) "robots" ["content"]=> string(12) "INDEX,FOLLOW" ["modifiers"]=> array(0) { } } [5]=> object(stdClass)#123 (4) { ["type"]=> string(4) "name" ["name"]=> string(13) "revisit-after" ["content"]=> string(5) "1days" ["modifiers"]=> array(0) { } } } } ["Zend_Layout"]=> object(Zend_View_Helper_Placeholder_Container)#92 (8) { ["_prefix":protected]=> string(0) "" ["_postfix":protected]=> string(0) "" ["_separator":protected]=> string(0) "" ["_indent":protected]=> string(0) "" ["_captureLock":protected]=> bool(false) ["_captureType":protected]=> NULL ["_captureKey":protected]=> NULL ["storage":"ArrayObject":private]=> array(0) { } } ["Zend_View_Helper_HeadTitle"]=> object(Zend_View_Helper_Placeholder_Container)#101 (8) { ["_prefix":protected]=> string(0) "" ["_postfix":protected]=> string(0) "" ["_separator":protected]=> string(0) "" ["_indent":protected]=> string(0) "" ["_captureLock":protected]=> bool(false) ["_captureType":protected]=> NULL ["_captureKey":protected]=> NULL ["storage":"ArrayObject":private]=> array(2) { [0]=> string(0) "" [1]=> string(116) "NOI THAT - THIET KE NOI THAT, THIẾT KẾ NỘI THẤT, TU BEP, TỦ BẾP, SÀN GỖ TỰ NHIÊN, SAN GO TU NHIEN" } } ["Zend_View_Helper_HeadLink"]=> object(Zend_View_Helper_Placeholder_Container)#115 (8) { ["_prefix":protected]=> string(0) "" ["_postfix":protected]=> string(0) "" ["_separator":protected]=> string(1) " " ["_indent":protected]=> string(0) "" ["_captureLock":protected]=> bool(false) ["_captureType":protected]=> NULL ["_captureKey":protected]=> NULL ["storage":"ArrayObject":private]=> array(0) { } } ["Zend_View_Helper_HeadScript"]=> object(Zend_View_Helper_Placeholder_Container)#117 (8) { ["_prefix":protected]=> string(0) "" ["_postfix":protected]=> string(0) "" ["_separator":protected]=> string(1) " " ["_indent":protected]=> string(0) "" ["_captureLock":protected]=> bool(false) ["_captureType":protected]=> NULL ["_captureKey":protected]=> NULL ["storage":"ArrayObject":private]=> array(0) { } } } } ["_autoEscape":protected]=> bool(true) ["view"]=> *RECURSION* } ["HeadTitle"]=> object(Zend_View_Helper_HeadTitle)#102 (8) { ["_regKey":protected]=> string(26) "Zend_View_Helper_HeadTitle" ["_translate":protected]=> bool(false) ["_translator":protected]=> NULL ["_defaultAttachOrder":protected]=> NULL ["_container":protected]=> object(Zend_View_Helper_Placeholder_Container)#101 (8) { ["_prefix":protected]=> string(0) "" ["_postfix":protected]=> string(0) "" ["_separator":protected]=> string(0) "" ["_indent":protected]=> string(0) "" ["_captureLock":protected]=> bool(false) ["_captureType":protected]=> NULL ["_captureKey":protected]=> NULL ["storage":"ArrayObject":private]=> array(2) { [0]=> string(0) "" [1]=> string(116) "NOI THAT - THIET KE NOI THAT, THIẾT KẾ NỘI THẤT, TU BEP, TỦ BẾP, SÀN GỖ TỰ NHIÊN, SAN GO TU NHIEN" } } ["_registry":protected]=> object(Zend_View_Helper_Placeholder_Registry)#22 (2) { ["_containerClass":protected]=> string(38) "Zend_View_Helper_Placeholder_Container" ["_items":protected]=> array(5) { ["Zend_View_Helper_HeadMeta"]=> object(Zend_View_Helper_Placeholder_Container)#23 (8) { ["_prefix":protected]=> string(0) "" ["_postfix":protected]=> string(0) "" ["_separator":protected]=> string(1) " " ["_indent":protected]=> string(0) "" ["_captureLock":protected]=> bool(false) ["_captureType":protected]=> NULL ["_captureKey":protected]=> NULL ["storage":"ArrayObject":private]=> array(6) { [0]=> object(stdClass)#118 (4) { ["type"]=> string(10) "http-equiv" ["http-equiv"]=> string(12) "Content-Type" ["content"]=> string(24) "text/html; charset=utf-8" ["modifiers"]=> array(0) { } } [1]=> object(stdClass)#121 (4) { ["type"]=> string(10) "http-equiv" ["http-equiv"]=> string(7) "Refresh" ["content"]=> string(4) "3600" ["modifiers"]=> array(0) { } } [2]=> object(stdClass)#120 (4) { ["type"]=> string(4) "name" ["name"]=> string(8) "keywords" ["content"]=> string(177) "noi that, cong ty noi that, tu bep, sàn gỗ tự nhiên, san go tu nhien, thiết kế nội thất, thiet ke noi that, nội thất, tủ bếp, noithat, tubep, congtynoithat" ["modifiers"]=> array(0) { } } [3]=> object(stdClass)#119 (4) { ["type"]=> string(4) "name" ["name"]=> string(11) "description" ["content"]=> string(160) "SẢN XUẤT ĐỒ GỖ, SÀN GỖ TỰ NHIÊN, SAN GO TU NHIEN, CUNG CẤP NỘI THẤT BÁN SẴN, THI CÔNG CÁC DỰ ÁN NỘI THẤT - Hotline: 0984245858" ["modifiers"]=> array(0) { } } [4]=> object(stdClass)#122 (4) { ["type"]=> string(4) "name" ["name"]=> string(6) "robots" ["content"]=> string(12) "INDEX,FOLLOW" ["modifiers"]=> array(0) { } } [5]=> object(stdClass)#123 (4) { ["type"]=> string(4) "name" ["name"]=> string(13) "revisit-after" ["content"]=> string(5) "1days" ["modifiers"]=> array(0) { } } } } ["Zend_Layout"]=> object(Zend_View_Helper_Placeholder_Container)#92 (8) { ["_prefix":protected]=> string(0) "" ["_postfix":protected]=> string(0) "" ["_separator":protected]=> string(0) "" ["_indent":protected]=> string(0) "" ["_captureLock":protected]=> bool(false) ["_captureType":protected]=> NULL ["_captureKey":protected]=> NULL ["storage":"ArrayObject":private]=> array(0) { } } ["Zend_View_Helper_HeadTitle"]=> object(Zend_View_Helper_Placeholder_Container)#101 (8) { ["_prefix":protected]=> string(0) "" ["_postfix":protected]=> string(0) "" ["_separator":protected]=> string(0) "" ["_indent":protected]=> string(0) "" ["_captureLock":protected]=> bool(false) ["_captureType":protected]=> NULL ["_captureKey":protected]=> NULL ["storage":"ArrayObject":private]=> array(2) { [0]=> string(0) "" [1]=> string(116) "NOI THAT - THIET KE NOI THAT, THIẾT KẾ NỘI THẤT, TU BEP, TỦ BẾP, SÀN GỖ TỰ NHIÊN, SAN GO TU NHIEN" } } ["Zend_View_Helper_HeadLink"]=> object(Zend_View_Helper_Placeholder_Container)#115 (8) { ["_prefix":protected]=> string(0) "" ["_postfix":protected]=> string(0) "" ["_separator":protected]=> string(1) " " ["_indent":protected]=> string(0) "" ["_captureLock":protected]=> bool(false) ["_captureType":protected]=> NULL ["_captureKey":protected]=> NULL ["storage":"ArrayObject":private]=> array(0) { } } ["Zend_View_Helper_HeadScript"]=> object(Zend_View_Helper_Placeholder_Container)#117 (8) { ["_prefix":protected]=> string(0) "" ["_postfix":protected]=> string(0) "" ["_separator":protected]=> string(1) " " ["_indent":protected]=> string(0) "" ["_captureLock":protected]=> bool(false) ["_captureType":protected]=> NULL ["_captureKey":protected]=> NULL ["storage":"ArrayObject":private]=> array(0) { } } } } ["_autoEscape":protected]=> bool(true) ["view"]=> *RECURSION* } ["HeadLink"]=> object(Zend_View_Helper_HeadLink)#24 (6) { ["_itemKeys":protected]=> array(10) { [0]=> string(7) "charset" [1]=> string(4) "href" [2]=> string(8) "hreflang" [3]=> string(2) "id" [4]=> string(5) "media" [5]=> string(3) "rel" [6]=> string(3) "rev" [7]=> string(4) "type" [8]=> string(5) "title" [9]=> string(6) "extras" } ["_regKey":protected]=> string(25) "Zend_View_Helper_HeadLink" ["_container":protected]=> object(Zend_View_Helper_Placeholder_Container)#115 (8) { ["_prefix":protected]=> string(0) "" ["_postfix":protected]=> string(0) "" ["_separator":protected]=> string(1) " " ["_indent":protected]=> string(0) "" ["_captureLock":protected]=> bool(false) ["_captureType":protected]=> NULL ["_captureKey":protected]=> NULL ["storage":"ArrayObject":private]=> array(0) { } } ["_registry":protected]=> object(Zend_View_Helper_Placeholder_Registry)#22 (2) { ["_containerClass":protected]=> string(38) "Zend_View_Helper_Placeholder_Container" ["_items":protected]=> array(5) { ["Zend_View_Helper_HeadMeta"]=> object(Zend_View_Helper_Placeholder_Container)#23 (8) { ["_prefix":protected]=> string(0) "" ["_postfix":protected]=> string(0) "" ["_separator":protected]=> string(1) " " ["_indent":protected]=> string(0) "" ["_captureLock":protected]=> bool(false) ["_captureType":protected]=> NULL ["_captureKey":protected]=> NULL ["storage":"ArrayObject":private]=> array(6) { [0]=> object(stdClass)#118 (4) { ["type"]=> string(10) "http-equiv" ["http-equiv"]=> string(12) "Content-Type" ["content"]=> string(24) "text/html; charset=utf-8" ["modifiers"]=> array(0) { } } [1]=> object(stdClass)#121 (4) { ["type"]=> string(10) "http-equiv" ["http-equiv"]=> string(7) "Refresh" ["content"]=> string(4) "3600" ["modifiers"]=> array(0) { } } [2]=> object(stdClass)#120 (4) { ["type"]=> string(4) "name" ["name"]=> string(8) "keywords" ["content"]=> string(177) "noi that, cong ty noi that, tu bep, sàn gỗ tự nhiên, san go tu nhien, thiết kế nội thất, thiet ke noi that, nội thất, tủ bếp, noithat, tubep, congtynoithat" ["modifiers"]=> array(0) { } } [3]=> object(stdClass)#119 (4) { ["type"]=> string(4) "name" ["name"]=> string(11) "description" ["content"]=> string(160) "SẢN XUẤT ĐỒ GỖ, SÀN GỖ TỰ NHIÊN, SAN GO TU NHIEN, CUNG CẤP NỘI THẤT BÁN SẴN, THI CÔNG CÁC DỰ ÁN NỘI THẤT - Hotline: 0984245858" ["modifiers"]=> array(0) { } } [4]=> object(stdClass)#122 (4) { ["type"]=> string(4) "name" ["name"]=> string(6) "robots" ["content"]=> string(12) "INDEX,FOLLOW" ["modifiers"]=> array(0) { } } [5]=> object(stdClass)#123 (4) { ["type"]=> string(4) "name" ["name"]=> string(13) "revisit-after" ["content"]=> string(5) "1days" ["modifiers"]=> array(0) { } } } } ["Zend_Layout"]=> object(Zend_View_Helper_Placeholder_Container)#92 (8) { ["_prefix":protected]=> string(0) "" ["_postfix":protected]=> string(0) "" ["_separator":protected]=> string(0) "" ["_indent":protected]=> string(0) "" ["_captureLock":protected]=> bool(false) ["_captureType":protected]=> NULL ["_captureKey":protected]=> NULL ["storage":"ArrayObject":private]=> array(0) { } } ["Zend_View_Helper_HeadTitle"]=> object(Zend_View_Helper_Placeholder_Container)#101 (8) { ["_prefix":protected]=> string(0) "" ["_postfix":protected]=> string(0) "" ["_separator":protected]=> string(0) "" ["_indent":protected]=> string(0) "" ["_captureLock":protected]=> bool(false) ["_captureType":protected]=> NULL ["_captureKey":protected]=> NULL ["storage":"ArrayObject":private]=> array(2) { [0]=> string(0) "" [1]=> string(116) "NOI THAT - THIET KE NOI THAT, THIẾT KẾ NỘI THẤT, TU BEP, TỦ BẾP, SÀN GỖ TỰ NHIÊN, SAN GO TU NHIEN" } } ["Zend_View_Helper_HeadLink"]=> object(Zend_View_Helper_Placeholder_Container)#115 (8) { ["_prefix":protected]=> string(0) "" ["_postfix":protected]=> string(0) "" ["_separator":protected]=> string(1) " " ["_indent":protected]=> string(0) "" ["_captureLock":protected]=> bool(false) ["_captureType":protected]=> NULL ["_captureKey":protected]=> NULL ["storage":"ArrayObject":private]=> array(0) { } } ["Zend_View_Helper_HeadScript"]=> object(Zend_View_Helper_Placeholder_Container)#117 (8) { ["_prefix":protected]=> string(0) "" ["_postfix":protected]=> string(0) "" ["_separator":protected]=> string(1) " " ["_indent":protected]=> string(0) "" ["_captureLock":protected]=> bool(false) ["_captureType":protected]=> NULL ["_captureKey":protected]=> NULL ["storage":"ArrayObject":private]=> array(0) { } } } } ["_autoEscape":protected]=> bool(true) ["view"]=> *RECURSION* } ["HeadScript"]=> object(Zend_View_Helper_HeadScript)#116 (13) { ["_regKey":protected]=> string(27) "Zend_View_Helper_HeadScript" ["_arbitraryAttributes":protected]=> bool(false) ["_captureLock":protected]=> NULL ["_captureScriptType":protected]=> NULL ["_captureScriptAttrs":protected]=> NULL ["_captureType":protected]=> NULL ["_optionalAttributes":protected]=> array(4) { [0]=> string(7) "charset" [1]=> string(5) "defer" [2]=> string(8) "language" [3]=> string(3) "src" } ["_requiredAttributes":protected]=> array(1) { [0]=> string(4) "type" } ["useCdata"]=> bool(false) ["_container":protected]=> object(Zend_View_Helper_Placeholder_Container)#117 (8) { ["_prefix":protected]=> string(0) "" ["_postfix":protected]=> string(0) "" ["_separator":protected]=> string(1) " " ["_indent":protected]=> string(0) "" ["_captureLock":protected]=> bool(false) ["_captureType":protected]=> NULL ["_captureKey":protected]=> NULL ["storage":"ArrayObject":private]=> array(0) { } } ["_registry":protected]=> object(Zend_View_Helper_Placeholder_Registry)#22 (2) { ["_containerClass":protected]=> string(38) "Zend_View_Helper_Placeholder_Container" ["_items":protected]=> array(5) { ["Zend_View_Helper_HeadMeta"]=> object(Zend_View_Helper_Placeholder_Container)#23 (8) { ["_prefix":protected]=> string(0) "" ["_postfix":protected]=> string(0) "" ["_separator":protected]=> string(1) " " ["_indent":protected]=> string(0) "" ["_captureLock":protected]=> bool(false) ["_captureType":protected]=> NULL ["_captureKey":protected]=> NULL ["storage":"ArrayObject":private]=> array(6) { [0]=> object(stdClass)#118 (4) { ["type"]=> string(10) "http-equiv" ["http-equiv"]=> string(12) "Content-Type" ["content"]=> string(24) "text/html; charset=utf-8" ["modifiers"]=> array(0) { } } [1]=> object(stdClass)#121 (4) { ["type"]=> string(10) "http-equiv" ["http-equiv"]=> string(7) "Refresh" ["content"]=> string(4) "3600" ["modifiers"]=> array(0) { } } [2]=> object(stdClass)#120 (4) { ["type"]=> string(4) "name" ["name"]=> string(8) "keywords" ["content"]=> string(177) "noi that, cong ty noi that, tu bep, sàn gỗ tự nhiên, san go tu nhien, thiết kế nội thất, thiet ke noi that, nội thất, tủ bếp, noithat, tubep, congtynoithat" ["modifiers"]=> array(0) { } } [3]=> object(stdClass)#119 (4) { ["type"]=> string(4) "name" ["name"]=> string(11) "description" ["content"]=> string(160) "SẢN XUẤT ĐỒ GỖ, SÀN GỖ TỰ NHIÊN, SAN GO TU NHIEN, CUNG CẤP NỘI THẤT BÁN SẴN, THI CÔNG CÁC DỰ ÁN NỘI THẤT - Hotline: 0984245858" ["modifiers"]=> array(0) { } } [4]=> object(stdClass)#122 (4) { ["type"]=> string(4) "name" ["name"]=> string(6) "robots" ["content"]=> string(12) "INDEX,FOLLOW" ["modifiers"]=> array(0) { } } [5]=> object(stdClass)#123 (4) { ["type"]=> string(4) "name" ["name"]=> string(13) "revisit-after" ["content"]=> string(5) "1days" ["modifiers"]=> array(0) { } } } } ["Zend_Layout"]=> object(Zend_View_Helper_Placeholder_Container)#92 (8) { ["_prefix":protected]=> string(0) "" ["_postfix":protected]=> string(0) "" ["_separator":protected]=> string(0) "" ["_indent":protected]=> string(0) "" ["_captureLock":protected]=> bool(false) ["_captureType":protected]=> NULL ["_captureKey":protected]=> NULL ["storage":"ArrayObject":private]=> array(0) { } } ["Zend_View_Helper_HeadTitle"]=> object(Zend_View_Helper_Placeholder_Container)#101 (8) { ["_prefix":protected]=> string(0) "" ["_postfix":protected]=> string(0) "" ["_separator":protected]=> string(0) "" ["_indent":protected]=> string(0) "" ["_captureLock":protected]=> bool(false) ["_captureType":protected]=> NULL ["_captureKey":protected]=> NULL ["storage":"ArrayObject":private]=> array(2) { [0]=> string(0) "" [1]=> string(116) "NOI THAT - THIET KE NOI THAT, THIẾT KẾ NỘI THẤT, TU BEP, TỦ BẾP, SÀN GỖ TỰ NHIÊN, SAN GO TU NHIEN" } } ["Zend_View_Helper_HeadLink"]=> object(Zend_View_Helper_Placeholder_Container)#115 (8) { ["_prefix":protected]=> string(0) "" ["_postfix":protected]=> string(0) "" ["_separator":protected]=> string(1) " " ["_indent":protected]=> string(0) "" ["_captureLock":protected]=> bool(false) ["_captureType":protected]=> NULL ["_captureKey":protected]=> NULL ["storage":"ArrayObject":private]=> array(0) { } } ["Zend_View_Helper_HeadScript"]=> object(Zend_View_Helper_Placeholder_Container)#117 (8) { ["_prefix":protected]=> string(0) "" ["_postfix":protected]=> string(0) "" ["_separator":protected]=> string(1) " " ["_indent":protected]=> string(0) "" ["_captureLock":protected]=> bool(false) ["_captureType":protected]=> NULL ["_captureKey":protected]=> NULL ["storage":"ArrayObject":private]=> array(0) { } } } } ["_autoEscape":protected]=> bool(true) ["view"]=> *RECURSION* } } ["_helperLoaded":"Zend_View_Abstract":private]=> array(0) { } ["_helperLoadedDir":"Zend_View_Abstract":private]=> array(0) { } ["_filter":"Zend_View_Abstract":private]=> array(0) { } ["_filterClass":"Zend_View_Abstract":private]=> array(0) { } ["_filterLoaded":"Zend_View_Abstract":private]=> array(0) { } ["_filterLoadedDir":"Zend_View_Abstract":private]=> array(0) { } ["_escape":"Zend_View_Abstract":private]=> string(16) "htmlspecialchars" ["_encoding":"Zend_View_Abstract":private]=> string(5) "UTF-8" ["_lfiProtectionOn":"Zend_View_Abstract":private]=> bool(true) ["_loaders":"Zend_View_Abstract":private]=> array(2) { ["filter"]=> object(Zend_Loader_PluginLoader)#6 (4) { ["_loadedPluginPaths":protected]=> array(0) { } ["_loadedPlugins":protected]=> array(0) { } ["_prefixToPaths":protected]=> array(3) { ["Zend_View_Filter_"]=> array(1) { [0]=> string(17) "Zend/View/Filter/" } ["News_View_Filter_"]=> array(1) { [0]=> string(98) "/home/tkntmaket/domains/thietkenoithatmaket.vn/public_html/application/modules/news/views/filters/" } ["Error_View_Filter_"]=> array(1) { [0]=> string(99) "/home/tkntmaket/domains/thietkenoithatmaket.vn/public_html/application/modules/error/views/filters/" } } ["_useStaticRegistry":protected]=> NULL } ["helper"]=> object(Zend_Loader_PluginLoader)#4 (4) { ["_loadedPluginPaths":protected]=> array(0) { } ["_loadedPlugins":protected]=> array(5) { ["Doctype"]=> string(24) "Zend_View_Helper_Doctype" ["HeadMeta"]=> string(25) "Zend_View_Helper_HeadMeta" ["HeadTitle"]=> string(26) "Zend_View_Helper_HeadTitle" ["HeadLink"]=> string(25) "Zend_View_Helper_HeadLink" ["HeadScript"]=> string(27) "Zend_View_Helper_HeadScript" } ["_prefixToPaths":protected]=> array(5) { ["Zend_View_Helper_"]=> array(1) { [0]=> string(17) "Zend/View/Helper/" } ["Zendvn_View_Helper_"]=> array(1) { [0]=> string(19) "Zendvn/View/Helper/" } ["Block_"]=> array(1) { [0]=> string(78) "/home/tkntmaket/domains/thietkenoithatmaket.vn/public_html/application/blocks/" } ["News_View_Helper_"]=> array(1) { [0]=> string(98) "/home/tkntmaket/domains/thietkenoithatmaket.vn/public_html/application/modules/news/views/helpers/" } ["Error_View_Helper_"]=> array(1) { [0]=> string(99) "/home/tkntmaket/domains/thietkenoithatmaket.vn/public_html/application/modules/error/views/helpers/" } } ["_useStaticRegistry":protected]=> NULL } } ["_loaderTypes":"Zend_View_Abstract":private]=> array(2) { [0]=> string(6) "filter" [1]=> string(6) "helper" } ["_strictVars":"Zend_View_Abstract":private]=> bool(false) ["arrParam"]=> array(9) { ["tcat"]=> string(41) "tu-van-nguyen-lieu/giam-dinh-chat-luong-g" ["title"]=> string(1) "o" ["cid"]=> string(2) "55" ["id"]=> string(3) "886" ["module"]=> string(4) "news" ["controller"]=> string(5) "index" ["action"]=> string(4) "view" ["paginator"]=> array(3) { ["itemCountPerPage"]=> int(8) ["pageRange"]=> int(4) ["currentPage"]=> int(1) } ["ssFilter"]=> array(1) { ["keywords"]=> string(0) "" } } ["currentController"]=> string(11) "/news/index" ["actionMain"]=> string(17) "/news/index/index" ["templateUrl"]=> string(30) "/public/templates/public/maket" ["cssUrl"]=> string(34) "/public/templates/public/maket/css" ["jsUrl"]=> string(33) "/public/templates/public/maket/js" ["imgUrl"]=> string(37) "/public/templates/public/maket/images" ["relate"]=> array(4) { [0]=> array(8) { ["id"]=> string(3) "962" ["article_title"]=> string(46) "QÙA TẶNG VÀ KHUYẾN MÃI THÁNG 11" ["article_description"]=> string(68) "
CHƯƠNG TRÌNH KHUYẾN MÃI 
 
" ["category_id"]=> string(2) "67" ["created"]=> string(19) "2017-11-02 04:54:01" ["picture"]=> string(17) "nc_1509558621.jpg" ["name"]=> string(9) "Tin Tức" ["user_name"]=> string(5) "maket" } [1]=> array(8) { ["id"]=> string(3) "961" ["article_title"]=> string(84) "Phong cách thiết kế nội thất tối giản đang dần được ưa chuộng" ["article_description"]=> string(678) "
Kiến trúc tối giản tạo lập một không gian chặt chẽ, cô đọng, thoáng đãng, tràn ngập ánh sáng. Sự đơn giản được thể hiện cả ở hình thức tổng thể, chi tiết kiến trúc và nhất là sự tiết chế trong việc sử dụng nhiều vật liệu, màu sắc…tập trung vào các không gian chính của kiến trúc.


" ["category_id"]=> string(2) "67" ["created"]=> string(19) "2017-05-09 23:16:08" ["picture"]=> string(17) "nc_1494345998.jpg" ["name"]=> string(9) "Tin Tức" ["user_name"]=> string(5) "maket" } [2]=> array(8) { ["id"]=> string(3) "960" ["article_title"]=> string(42) "Thiết kế nội thất nhà chị Dịu" ["article_description"]=> string(620) "
Thiết kế nội thất chung cư nhà chị Dịu với đầy đủ 3 gian phòng chức năng riêng biệt không hề đơn giản. Diện tích các phòng nhỏ, nếu không trang trí và sắp xếp khoa học, không gian sẽ càng bị thu hẹp và diện tích sử dụng không được nhiều.


" ["category_id"]=> string(2) "53" ["created"]=> string(19) "2017-04-24 17:03:31" ["picture"]=> string(17) "nc_1493029498.jpg" ["name"]=> string(18) "Dự án thi công" ["user_name"]=> string(5) "maket" } [3]=> array(8) { ["id"]=> string(3) "959" ["article_title"]=> string(42) "Thiết kế nội thất nhà anh Quảng" ["article_description"]=> string(663) "

Với diện tích hơn 100m2, đội ngũ thiết kế nội thất chuyên nghiệp của Thiết kế nội thất Maket đã tư vấn và thiết kế căn hộ nhà anh Quảng thành những khu vực chức năng riêng và độc đáo.


" ["category_id"]=> string(2) "53" ["created"]=> string(19) "2017-04-15 00:46:15" ["picture"]=> string(17) "nc_1492188697.jpg" ["name"]=> string(18) "Dự án thi công" ["user_name"]=> string(5) "maket" } } ["Item"]=> bool(false) ["breadcrumbs"]=> array(2) { [0]=> array(2) { ["name"]=> string(4) "Home" ["link"]=> string(29) "http://thietkenoithatmaket.vn" } [1]=> array(2) { ["name"]=> string(9) "Tin tức" ["link"]=> NULL } } ["otherNews"]=> array(10) { [0]=> array(6) { ["id"]=> string(3) "935" ["article_title"]=> string(37) "Lưu ý khi thiết kế nội thất" ["category_id"]=> string(2) "55" ["created"]=> string(19) "2016-12-23 16:03:07" ["name"]=> string(24) "Tư Vấn Nguyên Liệu" ["user_name"]=> string(5) "maket" } [1]=> array(6) { ["id"]=> string(3) "933" ["article_title"]=> string(36) "Sai lầm khi mua sofa phòng khách" ["category_id"]=> string(2) "55" ["created"]=> string(19) "2016-10-07 10:54:35" ["name"]=> string(24) "Tư Vấn Nguyên Liệu" ["user_name"]=> string(5) "maket" } [2]=> array(6) { ["id"]=> string(3) "927" ["article_title"]=> string(51) "Sắp đặt vị trí điều hòa cho nhà đẹp" ["category_id"]=> string(2) "55" ["created"]=> string(19) "2016-09-30 10:39:20" ["name"]=> string(24) "Tư Vấn Nguyên Liệu" ["user_name"]=> string(5) "maket" } [3]=> array(6) { ["id"]=> string(3) "923" ["article_title"]=> string(65) "Những mẫu giường tiết kiệm diện tích cho nhà nhỏ" ["category_id"]=> string(2) "55" ["created"]=> string(19) "2016-09-28 16:55:01" ["name"]=> string(24) "Tư Vấn Nguyên Liệu" ["user_name"]=> string(5) "maket" } [4]=> array(6) { ["id"]=> string(3) "919" ["article_title"]=> string(58) "Phụ kiện đi kèm trong phòng ngủ khi mùa thu về" ["category_id"]=> string(2) "55" ["created"]=> string(19) "2016-09-22 10:54:32" ["name"]=> string(24) "Tư Vấn Nguyên Liệu" ["user_name"]=> string(5) "maket" } [5]=> array(6) { ["id"]=> string(3) "911" ["article_title"]=> string(60) "Nội thất Maket nhận giám định chất lượng gỗ" ["category_id"]=> string(2) "55" ["created"]=> string(19) "2016-08-30 15:19:59" ["name"]=> string(24) "Tư Vấn Nguyên Liệu" ["user_name"]=> string(5) "maket" } [6]=> array(6) { ["id"]=> string(3) "901" ["article_title"]=> string(53) "Thiết kế nội thất nhà với đá tự nhiên" ["category_id"]=> string(2) "55" ["created"]=> string(19) "2016-08-09 15:52:56" ["name"]=> string(24) "Tư Vấn Nguyên Liệu" ["user_name"]=> string(5) "maket" } [7]=> array(6) { ["id"]=> string(3) "894" ["article_title"]=> string(52) "Thiết kế nội thất với sàn gỗ tối màu" ["category_id"]=> string(2) "55" ["created"]=> string(19) "2016-07-21 09:47:57" ["name"]=> string(24) "Tư Vấn Nguyên Liệu" ["user_name"]=> string(5) "maket" } [8]=> array(6) { ["id"]=> string(3) "859" ["article_title"]=> string(44) " Thiết kế nội thất bằng gỗ sồi" ["category_id"]=> string(2) "55" ["created"]=> string(19) "2015-07-18 22:25:49" ["name"]=> string(24) "Tư Vấn Nguyên Liệu" ["user_name"]=> NULL } [9]=> array(6) { ["id"]=> string(3) "858" ["article_title"]=> string(35) "Những ưu điểm của sàn gỗ" ["category_id"]=> string(2) "55" ["created"]=> string(19) "2015-06-02 16:43:01" ["name"]=> string(24) "Tư Vấn Nguyên Liệu" ["user_name"]=> NULL } } } ["_previous":"Zend_Exception":private]=> NULL ["message":protected]=> string(49) "Invalid value passed to set; please use setMeta()" ["string":"Exception":private]=> string(0) "" ["code":protected]=> int(0) ["file":protected]=> string(96) "/home/tkntmaket/domains/thietkenoithatmaket.vn/public_html/library/Zend/View/Helper/HeadMeta.php" ["line":protected]=> int(308) ["trace":"Exception":private]=> array(8) { [0]=> array(6) { ["file"]=> string(96) "/home/tkntmaket/domains/thietkenoithatmaket.vn/public_html/library/Zend/View/Helper/HeadMeta.php" ["line"]=> int(164) ["function"]=> string(3) "set" ["class"]=> string(25) "Zend_View_Helper_HeadMeta" ["type"]=> string(2) "->" ["args"]=> array(1) { [0]=> object(stdClass)#124 (4) { ["type"]=> string(4) "name" ["name"]=> string(8) "keywords" ["content"]=> NULL ["modifiers"]=> array(0) { } } } } [1]=> array(6) { ["file"]=> string(115) "/home/tkntmaket/domains/thietkenoithatmaket.vn/public_html/application/modules/news/controllers/IndexController.php" ["line"]=> int(72) ["function"]=> string(6) "__call" ["class"]=> string(25) "Zend_View_Helper_HeadMeta" ["type"]=> string(2) "->" ["args"]=> array(2) { [0]=> string(7) "setName" [1]=> array(3) { [0]=> string(8) "keywords" [1]=> NULL [2]=> array(0) { } } } } [2]=> array(6) { ["file"]=> string(93) "/home/tkntmaket/domains/thietkenoithatmaket.vn/public_html/library/Zend/Controller/Action.php" ["line"]=> int(516) ["function"]=> string(10) "viewAction" ["class"]=> string(20) "News_IndexController" ["type"]=> string(2) "->" ["args"]=> array(0) { } } [3]=> array(6) { ["file"]=> string(106) "/home/tkntmaket/domains/thietkenoithatmaket.vn/public_html/library/Zend/Controller/Dispatcher/Standard.php" ["line"]=> int(295) ["function"]=> string(8) "dispatch" ["class"]=> string(22) "Zend_Controller_Action" ["type"]=> string(2) "->" ["args"]=> array(1) { [0]=> string(10) "viewAction" } } [4]=> array(6) { ["file"]=> string(92) "/home/tkntmaket/domains/thietkenoithatmaket.vn/public_html/library/Zend/Controller/Front.php" ["line"]=> int(954) ["function"]=> string(8) "dispatch" ["class"]=> string(35) "Zend_Controller_Dispatcher_Standard" ["type"]=> string(2) "->" ["args"]=> array(2) { [0]=> object(Zend_Controller_Request_Http)#95 (15) { ["_paramSources":protected]=> array(2) { [0]=> string(4) "_GET" [1]=> string(5) "_POST" } ["_requestUri":protected]=> string(57) "/tu-van-nguyen-lieu/giam-dinh-chat-luong-go-c55-a886.html" ["_baseUrl":protected]=> string(0) "" ["_basePath":protected]=> NULL ["_pathInfo":protected]=> string(57) "/tu-van-nguyen-lieu/giam-dinh-chat-luong-go-c55-a886.html" ["_params":protected]=> array(8) { ["tcat"]=> string(41) "tu-van-nguyen-lieu/giam-dinh-chat-luong-g" ["title"]=> string(1) "o" ["cid"]=> string(2) "55" ["id"]=> string(3) "886" ["module"]=> string(4) "news" ["controller"]=> string(5) "index" ["action"]=> string(4) "view" ["error_handler"]=> *RECURSION* } ["_rawBody":protected]=> NULL ["_aliases":protected]=> array(0) { } ["_dispatched":protected]=> bool(true) ["_module":protected]=> string(5) "error" ["_moduleKey":protected]=> string(6) "module" ["_controller":protected]=> string(5) "index" ["_controllerKey":protected]=> string(10) "controller" ["_action":protected]=> string(5) "index" ["_actionKey":protected]=> string(6) "action" } [1]=> object(Zend_Controller_Response_Http)#96 (8) { ["_body":protected]=> array(0) { } ["_exceptions":protected]=> array(1) { [0]=> *RECURSION* } ["_headers":protected]=> array(0) { } ["_headersRaw":protected]=> array(0) { } ["_httpResponseCode":protected]=> int(200) ["_isRedirect":protected]=> bool(false) ["_renderExceptions":protected]=> bool(false) ["headersSentThrowsException"]=> bool(true) } } } [5]=> array(6) { ["file"]=> string(107) "/home/tkntmaket/domains/thietkenoithatmaket.vn/public_html/library/Zend/Application/Bootstrap/Bootstrap.php" ["line"]=> int(97) ["function"]=> string(8) "dispatch" ["class"]=> string(21) "Zend_Controller_Front" ["type"]=> string(2) "->" ["args"]=> array(0) { } } [6]=> array(6) { ["file"]=> string(87) "/home/tkntmaket/domains/thietkenoithatmaket.vn/public_html/library/Zend/Application.php" ["line"]=> int(366) ["function"]=> string(3) "run" ["class"]=> string(36) "Zend_Application_Bootstrap_Bootstrap" ["type"]=> string(2) "->" ["args"]=> array(0) { } } [7]=> array(6) { ["file"]=> string(68) "/home/tkntmaket/domains/thietkenoithatmaket.vn/public_html/index.php" ["line"]=> int(18) ["function"]=> string(3) "run" ["class"]=> string(16) "Zend_Application" ["type"]=> string(2) "->" ["args"]=> array(0) { } } } ["previous":"Exception":private]=> NULL } ["type"]=> string(15) "EXCEPTION_OTHER" ["request"]=> object(Zend_Controller_Request_Http)#126 (15) { ["_paramSources":protected]=> array(2) { [0]=> string(4) "_GET" [1]=> string(5) "_POST" } ["_requestUri":protected]=> string(57) "/tu-van-nguyen-lieu/giam-dinh-chat-luong-go-c55-a886.html" ["_baseUrl":protected]=> string(0) "" ["_basePath":protected]=> NULL ["_pathInfo":protected]=> string(57) "/tu-van-nguyen-lieu/giam-dinh-chat-luong-go-c55-a886.html" ["_params":protected]=> array(7) { ["tcat"]=> string(41) "tu-van-nguyen-lieu/giam-dinh-chat-luong-g" ["title"]=> string(1) "o" ["cid"]=> string(2) "55" ["id"]=> string(3) "886" ["module"]=> string(4) "news" ["controller"]=> string(5) "index" ["action"]=> string(4) "view" } ["_rawBody":protected]=> NULL ["_aliases":protected]=> array(0) { } ["_dispatched":protected]=> bool(true) ["_module":protected]=> string(4) "news" ["_moduleKey":protected]=> string(6) "module" ["_controller":protected]=> string(5) "index" ["_controllerKey":protected]=> string(10) "controller" ["_action":protected]=> string(4) "view" ["_actionKey":protected]=> string(6) "action" } } }